Jan van de Laar uit Haarlem

Jan uit Haarlem

Wat is mijn drijfveer?

In de huidige beeldcultuur is dagelijks steeds meer beeldmateriaal nodig. De eisen die aan beroepsmatig gemaakte foto´s worden gesteld zijn de laatste 15 jaar echter omlaag gegaan. De algemene beschikbaarheid van fotobewerkingsprogramma´s en een moordende concurrentieslag heeft ervoor gezorgd dat fotografie steeds meer leidt tot halffabrikaten: foto´s die na levering nog bewerkt moeten worden.

Ik betreur dat. We moeten er vanuitgaan dat de fotograaf zelf kan bepalen wanneer zijn foto ´af´ is. Het bewerken van foto´s moet daarom het liefst door de fotograaf zelf gebeuren, of in nauw overleg met hem. Uiteindelijk is de fotograaf de auteursrechthebbende.

Beeldbewerking is niets nieuws, in de donkere kamer werden de meest exotische technieken toegepast om het gewenste eindresultaat te bereiken. Maar dat gebeurde wel door de fotograaf zelf, of door een laborant in opdracht van de fotograaf. Hij bepaalde altijd wanneer de foto goed was.


Wat maakt mij gelukkig?

Foto´s maken die op het netvlies blijven staan en daarvoor zelf de technische uitvoeringsmethode mogen bepalen. Daarvan wordt ik gelukkig. Want dat is het moment dat een opdrachtgever mij volledig in vertrouwen neemt en afgaat op de ervaring die ik heb.


Waarom is fotografie voor mij een bijzonder vak?

Ik vind fotografie een bijzonder vak omdat het zowel een technisch als een creatief beroep is. De grens aan wat mogelijk is wordt alleen bepaald door je eigen creativiteit. Door steeds verder te gaan met experimenteren en de grens op te zoeken tussen fotografie en illustratie wordt een fotograaf meer en meer een soort van illustrator. Dan komt het aan op de balans tussen wat nog mogelijk is zonder trucage en wat geloofwaardig genoeg is om voor realiteit door te gaan.

Lees Alle informatie over fotograaf Jan uit Haarlem